Agenda

Assemblea General Ordinària anual de socis i Eleccions generals

Assemblea AIJEC 2021

El pròxim dilluns 20 de juny es celebrarà l’Assemblea general ordinària anual de socis d’AIJEC Joves Empresaris. L’acte tindrà lloc a Foment del Treball (carrer Via Laietana 32 de Barcelona) a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19 hores en segona. L’assemblea coincidirà amb les eleccions de l’entitat.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura de l’acta de l’anterior assemblea general, i aprovació si s’escau.
2. Presentació dels comptes de l’exercici 2021, i aprovació si s’escau.
3. Informe de la gestió de la Comissió Executiva a càrrec del Secretari General, i aprovació si s’escau.
4. Presentació de reforma estatutària del següent punt, i aprovació si s’escau:
· Modificació del domicili social. (article 6è)
5. Presentació, per part de la mesa electoral, de les candidatures a president d’AIJEC Joves Empresaris i a membres de la Comissió Executiva. Discurs dels candidats, votació i proclamació de la candidatura electa.
6. Precs i preguntes.

L’Assemblea General és l’ òrgan sobirà de l’associació, està conformada per tots els socis de ple dret (condició d’empresari i menor de 45 anys) en el moment de la seva celebració i els seus acords que s’adoptin durant el seu transcurs seran obligatoris per a tots els associats.

Per poder confirmar assistència, resoldre qualsevol dubte o consultar estatuts, cens o altres pots contactar amb gerència a gerencia@aijec.cat .