Notícies

Canvis en els estatuts d’AIJEC: puja el topall d’edat dels 41 als 45 anys

Assemblea AIJEC 2021

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball ha ratificat el canvi d’estatuts aprovats a la darrera Assemblea General de l’entitat del passat mes de juny. La modificació més important és que a partir d’ara el límit d’edat per ser membre de ple dret de l’AIJEC passa dels 41 als 45 anys. Això permet a l’entitat ajustar-se molt més a la realitat emprenedora del país -on l‘edat mitjana dels emprenedors el 2019 es situava al voltant dels 38 anys-, sempre amb la voluntat d’acompanyar i ajudar en aquest camí que és fer empresa.

En la voluntat de millora i de ser presents a tot el territori, AIJEC Joves Empresaris també ha incorporat als estatuts la figura del delegat. La patronal ha regulat també la figura dels delegats territorials de l’entitat, que tot i existir des de fa anys no constaven als estatuts. Aquest perfil ens ajudarà a ser presents i representar el moviment dels joves empresaris de Catalunya arreu. Les funcions del delegat, que haurà de ser ratificat per la junta directiva de l’entitat, seran les de promoure totes les activitats d’AIJEC al territori de la delegació, promovent la seva màxima participació en els àmbits econòmic, social i cultural. Així com representar l’entitat a nivell institucional. A efectes pràctics es denominarà delegació al equip compost pel delegat, un secretari de delegació i tres vocals, que sempre hauran de ser socis de ple dret de l’AIJEC i que hauran de reunir-se com a mínim un cop cada dos mesos. Actualment hi ha tres delegats territorials: a les comarques gironines, a la Catalunya Central i al Maresme.

Per últim, el darrer punt modificat als estatuts és l’ampliació del mandat dels presidents de l’Associació. Fins ara la presidència es podia ostentar durant un màxim de quatre anys, en dos mandats de dos anys, mentre que a partir d’ara els mandats passen a ser de tres anys. La limitació a dos mandats es manté i, per tant, un president reelegit podrà mantenir-se en el càrrec un màxim de sis anys. Aquest canvi busca adaptar l’entitat als mateixos temps de mandat de la confederació i de les altres AJE’s.

Tots aquests canvis, aprovats per unanimitat en l’Assemblea del 30 de juny, tenen com a objectiu millorar el funcionament d’AIJEC Joves Empresaris i dotar-se de més i millors eines per desenvolupar la seva funció principal, que no és altra que estar al costat dels seus socis i sòcies, ajudant a fer més amable i menys solitari el camí de l’emprenedoria.