Notícies

Restriccions activitats no essencials del 30 de març al 9 d’abril

Estat alarma

El Consell de Ministres va aprovar aquest diumenge a la nit el decret que suspèn les activitats no essencials i on s’especifiquen les noves mesures en matèria de restricció de la mobilitat. Aquest nou decret entra en vigor avui dilluns i s’allargarà fins el dijous 9 d’abril.

En el Decret s’acorda la restricció de la mobilitat laboral de tots aquells treballadors que no realitzin tasques relacionades amb els serveis considerats com a essencials. Això implica que, tots els treballadors exclosos del llistat d’activitats essencials recollit al Decret, no poden desplaçar-se per anar als seus llocs de treball. i tindran dret a rebre un permís retribuït recuperable cobrant la totalitat del seu salari.

Les empreses haurem de garantir el pagament del salari, mentre que el treballadors tindran l’obligació de retornar totes les hores un cop desactivat l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre de 2020.

Les noves mesures no afecten a les activitats considerades essencials, ni als treballadors que estiguin fent teletreball, tampoc als que es troben afectats per un ERTO ni als que estan en situació d’incapacitat temporal.

 

FAQs sobre activitats essencials. Qui pot treballar?

Consulta el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials