Bases del XXVIII Premi Jove Empresari

Des de l’any 1993, organitzem el Premi Jove Empresari amb la finalitat d’impulsar, motivar i donar visibilitat pública a les millors iniciatives empresarials dels joves catalans. Aquest any celebrem la vint-i-vuitena edició, en base a les següents condicions:

1. PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El període de presentació de les candidatures per aquesta edició del Premi Jove Empresari és fins el 31 de maig del 2021.

 

2. CATEGORIES

En aquesta edició del Premi Jove Empresari s’han establert dues categories de premis i quatre reconeixements:

 

2.1. PREMI JOVE EMPRESARI

L’AIJEC té com a objectiu fomentar l’actitud del Jove Empresari com a persona que és font d’inspiració empresarial. Volem premiar al Jove empresari que, durant el darrer any, millor hagi representat les noves visions i valors del món empresarial. Es valorarà especialment la consolidació de la idea inicial en forma de negoci, la seva viabilitat econòmica, l’esperit emprenedor, la trajectòria personal del promotor, la visió internacional, i els reptes i perspectives de futur.

 

2.2.PREMI A LA MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL

L’AIJEC vol recolzar a les iniciatives empresarials desenvolupades per joves que aposten per crear projectes sostenibles a partir de les seves idees. En aquesta categoria es tindran en compte els projectes amb les millors idees de negoci que es basin en la innovació i la creativitat així com les perspectives de futur.

 

2.3.RECONEIXEMENT A LA QUALITAT LINGÜÍSTICA EMPRESARIAL

L’AIJEC treballa per un foment positiu de l’ús de la llengua catalana a l’empresa com una eina de millora qualitativa. És per aquest motiu que des de fa vàries edicions incloem una categoria de reconeixement a l’ús del català tant a la comunicació interna com externa. Es valora el seu ús a partir de:

 • La política comunicativa de l’empresa (tant comunicacions internes com externes).
 • L’ús en el material tècnic o administratiu.
 • L’ús i promoció en les noves tecnologies.
 • Actuacions per potenciar la formació en català del personal de l’empresa (en especial aquell que treballa de cara al públic).
 • Actuacions que hagin contribuït de manera significativa al foment de l’ús del català. També es valora el raonament, per part del candidat, així com l’ acompanyament amb material com pot ser: pàgina web, butlletins electrònics, comunicacions internes i externes, fulletons informatius, publicacions de l’empresa, etc. L’elecció d’aquest reconeixement es decideix en dues reunions de treball: una primera on s’escollen les tres candidatures finalistes per part de la Comissió Executiva d’AIJEC; i una segona, on s’escull el guanyador, i a la qual hi participen membres de la Direcció General de Política Lingüística i representats de l’AIJEC.

 

2.4. RECONEIXEMENT MILLOR TRAJECTORIA EMPRESARIAL

L’AIJEC valora el camí que ja fa anys varen engegar aquells empresaris dels quals aprenem per la seva experiència. Són aquells de qui ens emmirallem pel seu compromís a l’hora de treballar per deixar una realitat millor que la que varen trobar. Com és habitual, l’AIJEC reconeixerà la trajectòria empresarial d’un empresari català amb un projecte de reconegut èxit i prestigi, que serà escollit per la pròpia Junta Directiva de l’associació.

 

2.5 RECONEIXEMENT AL FUTUR JOVE EMPRESARI

El foment de l’emprenedoria entre els joves és una de les principals raons d’ésser de l’AIJEC. És per això que es vol tornar a reconèixer un projecte emprenedor treballat per menors de 18 anys.

 

2.6 RECONEIXEMENT A L’EMPRENEDOR SOCIAL

Gràcies a la col·laboració amb CaixaBank impulsarem i donarem visibilitat per quarta vegada a un projecte que busqui un objectiu social. Es valorarà aquelles empreses que a més de mantenir el seu objectiu social o mediambiental en el centre de les seves operacions, hagin aconseguit créixer de forma sostenible i sostinguda. Durant el mes de setembre, un comitè amb membres de Caixabank i de la junta de l’AIJEC es reuniran per valorar les candidatures presentades i escollir-ne tres finalistes, i d’aquest el guanyador.

 

3. MEMBRES DEL JURAT

 • ACC10 – Generalitat de Catalunya
 • AIJEC – Joves Empresaris
 • AIJEC + (Joves Empresaris Sèniors)
 • ARA
 • Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona
 • Barcelona Tech City
 • Caixabank
 • Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 • CECOT
 • Cercle d’Economia
 • EADA
 • El Economista
 • El Periódico de Catalunya
 • EY
 • ESADE
 • Expansión
 • FEPIME
 • Fira de Barcelona
 • Foment del Treball
 • IESE
 • La Vanguardia
 • Món Empresarial
 • Netmentora
 • Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Televisió de Catalunya
 • Talent Hub Institute
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Via Empresa
 • Guanyador de la darrera edició del Premi Jove Empresari

 

4. REQUISITS

4.1. Podran optar al Premi aquells empresaris de nacionalitat espanyola, i estrangers residents que tinguin entre 18 i 41 anys i desenvolupin activitat empresarial a Catalunya.

4.2. Una mateixa empresa o persona física només podrà presentar-se a una categoria dels premis i reconeixement a la millor trajectòria professional. Sí que podrà optar a una categoria qualsevol, alhora que al Reconeixement a la Qualitat Lingüística i al Reconeixement a l’Emprenedor Social. L’AIJEC es reserva la possibilitat de canviar de categoria, prèvia consulta amb el candidat.

4.3. Per accedir a les categories dels premis, s’haurà d’omplir el formulari penjat a la web www.premijoveempresari.cat Alhora, aquest es pot acompanyar de tot aquell material complementari que a judici del candidat pugui ser d’interès per a l’avaluació de la seva candidatura.

4.4. La informació s’haurà de presentar dins el termini amb les dates establertes.

4.5. El Jurat realitzarà una revisió de les candidatures dels finalistes, entre les quals es seleccionaran els guanyadors, que es donaran a conèixer durant l’acte de lliurament dels Premis. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

4.6. S’atorgaran sis guardons: al guanyador del Premi Jove Empresari, al guanyador de la Millor Iniciativa Empresarial, al Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial, el Reconeixement a la Millor Trajectòria Empresarial, al Reconeixement al Futur Jove Empresari i el Reconeixement a l’Emprenedor Social.

4.7. Els premis no es comunicaran, en cap cas, abans de l’acte de lliurament. Aquest tindrà lloc el proper mes d’octubre.

4.8. Per a cada categoria esmentada hi haurà tres finalistes i un únic premiat.

4.9. La informació subministrada es considera confidencial, i només serà utilitzada pels membres del jurat a efectes exclusius del premi.

4.10. Els premis seran lliurats dins la gala del XXVIII Premi Jove Empresari que, com sempre, es celebrarà durant el vespre/nit en data a determinar al setembre a un espai emblemàtic de Barcelona, amb la participació de les autoritats i personalitats del món econòmic i empresarial, segons sigui la situació sanitària per la pandèmia adaptant-se als protocols marcats per les autoritats.

www.aijec.cat

 

5. FORMULARI

Caldrà omplir abans de la data establerta tots els camps del formulari on-line que es trobarà a la pàgina web: www.premijoveempresari.cat

 

6. NOTA IMPORTANT

Els tres finalistes de la categoria Premi Jove Empresari i els altres tres de la Millor Iniciativa Empresarial hauran de preveure ser-hi presents a la reunió de jurat del 16 de setembre entre les 9,30 i les 12,30 hores per exposar la seva candidatura i atendre els dubtes i les qüestions que es plantegin.

Els finalistes a la categoria de Premi Jove Empresari hauran de preveure que, en cas de quedar entre un dels tres finalistes escollits, tindran una sessió de fotos i vídeo per tal de tenir-la com a material audiovisual corporatiu a emprar en l’acte de lliurament del Premi com a presentació seva de cara als assistents.

L’acte de lliurament tindrà lloc dins la gala del Premi Jove Empresari que es celebrarà durant el mes d’octubre a data per confirmar.

La participació en el Premi Jove Empresari suposa el coneixement i l’acceptació de les presents bases.